Collaboration Partner Norkart

This software combines Norkart's GISLine software with Powersim Studio. The solution models adds simulation as a new dimension to risk and vulnerability analysis.


Text in Norwegian. 

PressemeldingNorkart logo

Risiko- og sårbarhetsanalyser for kommunale behov

Norkart og Powersim har inngått et samarbeid for i fellesskap å utvikle programvare for risiko- og sårbarhetsanalyser spesielt rettet mot kommunale behov. Dette skal gjøres ved å kombinere Norkarts GIS programvare med Powersims programvare for simulering. Med utgangspunkt i data fra GIS systemet, topografi og egenskaper, vil en ved hjelp av Powersims programvare for simulering kunne gi støtte for svar på mange Hva skjer viss spørsmål. Resultatet av beregningene føres tilbake til kartet som oversiktlige presentasjoner.

adm. dir. John Gran og adm. dir. Tone Haveland
Norkart ved adm. dir. John Gran inngår samarbeidsavtale med Powersim ved adm. dir. Tone Haveland om risiko- og sårbarhetsanalyser for kommunale behov.  

Norske kommuner er i forbindelse med planarbeidet pålagt å utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyser. Mange av disse problemstillingene knytter seg til naturgitte forhold som ras og flom, til demografiske opplysninger og til teknisk infrastruktur i samfunnet som f. eks veier og bygninger. De aller fleste kommunene har disse dataene godt organisert i sine GIS systemer. Målet med samarbeidet mellom Powersim og Norkart er å lage løsninger som utnytter disse dataene i risiko- og sårbarhetsanalyser for kommunale behov.

I samarbeid med Stavanger kommune har selskapene startet utviklingen av løsninger. I første omgang er det laget løsninger for utvalgte tema. Målet er å kunne lage løsninger for de fleste risiko- og sårbarhetstema som kommunene må ha et forhold til og som har tilknytning til data som er stedfestet. Det er viktig å understreke at programvaren kun vil være et hjelpemiddel for å utarbeide analysene. De endelige vurderingene må gjøres av fagfolk med kompetanse innenfor de aktuelle fagfeltene.

Ønsker du ytterligere opplysninger ta kontakt med Norkarts prosjektleder Kjell Krüger Næss tlf. 900 35 309 eller adm. direktør i Powersim Tone Haveland tlf. 959 48 774 eller se selskapenes internettsider www.norkart.no eller www.powersim.com .

Sandvika, 12.5.2006
Norkart A/S       
Torleif Algerøy
E-mail: Torleif.Algeroy@norkart.no


Copyright Powersim Software AS © 2019 - webmaster@powersim.no